SCHRACK Technik online

TRITON HOUSE - Frankfurt

Schrack oprema u Frankfurtu

   Schrack Technik d.o.o. je početkom maja meseca ugovorio sa Energotehnikom Južnom Bačkom iz Novog Sada isporuku niskonaponskih glavnih razvodnih ormara za objekat Triton house u strogom centru Frankfurta.

   Projekat revitalizacije objekta Triton house u Frankfurtu je dobio Zlatnu nagradu Nemačkog saveta građevinarstva (German Sustainable Building Council) i za postignute rezultate u izgradnji u pogledu energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova objekat će biti nosilac najprestižnijeg DNGB sertifikata. Investitor Alianz GI u sklopu ove ogromne investicije (200 mil. €) predviđa isključivo ugradnju svetiljki sa LED izvorima i postavljanje nekoliko pumpi za električne automobile. Objekat će nakon izgradnje imati 80% manju emisiju gasova i 40% nižu potrošnju energije od granica definisanih i inače strogim normama Nemačkog udruženja za energetsku efikasnost (Allianz Real Estate).

   Obim isporuke Schrack Technik d.o.o. za potrebe ovog reprezentativnog objekta predstavljaju tipski testirani razvodni ormari (prema IEC 60439-1) glavnog razvoda objekta, nazivne struje sabirnica 800-3200A, podnosive struje kratkog spoja 80kA, forme separacije opreme 3b. Inženjerski kadar Investitora i supervizora ovog projekta je bio vrlo zadovoljan analizom i predlozima za optimizaciju nastalim zajedničkim inženjeringom Schrack-a i Energotehnike.

Triton house