SCHRACK Technik online

Impressum

Schrack Technik d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 42
11152 Beograd
Srbija

Telefon: +381 (0)11/3092-600
Fax: +381 (0)11/3092-620
E-mail: office(at)schrack.rs

Matični broj: 17401076, Trgovinski sud u Beogradu
PIB: 100135358

Direktor: Nenad Rebić
Webmaster: Igor Kulundžić
E-mail: i.kulundzic(at)schrack.rs

Internet stranice na kojima se predstavlja Schrack Technik GmbH predviđene su za optimalnu rezoluciju od 1024 x 768 piksela. Molimo Vas da kao pretraživač koristite Internet Explorer, odnosno Netscape Navigator i da u podešavanjima pretraživača aktivirate JavaScript.

Website & CMS: plan2net & TYPO3
Web Design: plan2net
Online Shop: plan2net & Magento

Prikazane Internet stranice služe za opštu informaciju o preduzeću Schrack Technik GmbH i njegovim proizvodima. Za specijalne upite o našim proizvodima možete da stupite direktno u kontakt sa našom službom za spoljnu trgovinu ili sa našom tehničkom službom za unutrašnjost. Iz tehničkih razloga, prikazana boja Schrack proizvoda može da se razlikuje od originala.

Sve slike i informacije sa ovih Internet stranica, ukoliko se mogu umnožavati, zaštićene su zakonima o zaštiti autorskih prava ili drugim srodnim zakonima o zaštiti robnih marki i trgovačkih žigova. Sva imena proizvoda, koja su napisana velikim slovima ili su označena na drugi način, predstavljaju registrovanu robnu marku preduzeća Schrack Technik GmbH. Korišćenje i umnožavanje tih informacija nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja preduzeća Schrack Technik GmbH.

Schrack Technik GmbH ne preuzima odgovornost za aktuelnost, tačnost, celovitost ili kvalitet objavljenih informacija.

Preuzimanje odgovornosti od strane preduzeća Schrack Technik GmbH, koje se odnosi na štete materijalne ili nematerijalne prirode, koje su nastale korišćenjem ili nekorišćenjem datih informacija, odnosno korišćenjem manjkavih i nepotpunih informacija, je u načelu isključeno, sve dotle dok ne postoji dokazana krivica preduzeća Schrack Technik GmbH, do koje je došlo namerno ili grubim nemarom. Sve ponude se dostavljaju na Vaš slobodan izbor i neobavezujuće su. Schrack Technik GmbH zadržava izričito pravo, da bez posebne najave delove stranica ili ukupnu ponudu izmeni, dopuni, izbriše ili da objavljivanje privremeno ili trajno obustavi.

Schrack Technik GmbH garantuje da će anonimnost korisnika za vreme posete stranica preduzeća Schrack Technik GmbH u načelu biti garantovana. Ako su u pojedinim slučajevima potrebni Vaše ime, adresa ili drugi lični podaci, na to ćete biti unapred upozoreni.

Kada posećujete Internet stranice preduzeća Schrack Technik GmbH Vi dajete korisničke podatke, koji se memorišu iz sigurnosnih razloga i preko kojih možete biti identifikovani (na primer IP-adresa, datum, vreme i posećene stranice). Schrack Technik GmbH može da koristi te podatke radi upoznavanja sa ponašanjem korisnika i izrade statističkih izveštaja. Pri tome se kod svih postupaka poštuje važeća pravna regulativa. Ne vrši se vrednovanje ličnosti. Zadržava se pravo na korišćenje anonimnih podataka za potrebe statistike. Ukoliko zakonom ili odlukom suda preduzeće Schrack Technik GmbH bude na to obavezano, Vaši podaci će se u traženom obimu biti dostavljeni nadležnim organima. U druge svrhe Schrack Technik GmbH neće proslediti Vaše podatke trećim licima bez Vaše izričite saglasnosti.

Ako zatražite od preduzeća Schrack Technik GmbH da ne koristi Vaše lične podatke za daljnje kontakte i/ili da ih izbriše, tako će se i postupiti. Podaci, koji su obavezno potrebni za narudžbu u svrhu prodaje, ne mogu se otkazati odnosno izbrisati. Molimo Vas da imate u vidu, da u slučaju opoziva ne možete više da dobijete personalizovanu uslugu, jer se ona zasniva na primeni podataka o klijentima.

Pri direktnom ili indirektnom upućivanju na Internet stranice („Linkovi“), za koje ne snosi odgovornost preduzeće Schrack Technik GmbH, Schrack Technik GmbH preuzima odgovornost samo onda, kada mu je poznata sadržina tih stranica i kada bi tehnički bilo moguće da se spreči korišćenje nedozvoljenih sadržaja. Schrack Technik GmbH ovim putem izričito izjavljuje, da u vreme postavljanja linka na odgovarajućim stranicama nije bilo nezakonitih sadržaja. Schrack Technik GmbH dalje izjavljuje da ne utiče na sadašnje i buduće pravljenje stranica i na sadržaje povezanih stranica. Radi toga Schrack Technik GmbH se ovim putem jasno distancira od svih sadržaja povezanih stranica, koje su promenjene nakon postavljanja linka. To važi za sve linkove, postavljene unutar vlastite Internet ponude i upućivanja, kao i za druge unose u knjigu gostiju, diskusione forume i poštanske liste koje uređuje Schrack Technik GmbH. Za sve nezakonite, manjkave ili nepotpune sadržaje i posebno za štete koje nastanu korišćenjem ili nekorišćenjem datih informacija, odgovornost snosi sam vlasnik stranice na koju se upućuje korisnik, a ne onaj na čijoj lokaciji se preko linka samo upućuje na tu stranicu.

Kolačići su kratke tekstualne datoteke, koje se primenjuju u celom svetu i u Austriji na mnogim Web lokacijama, da bi se identifikovali stalni i redovni posetioci stranica. Kolačići ne mogu da provale u sistem korisnika i da tamo prouzrokuju oštećenja. Kolačići preduzeća Schrack ne sadrže nikakve informacije o Vama, već samo jedan broj koji izvan Internet stranice preduzeća Schrack nema nikakvo značenje. Pomoću tih kolačića može da se analizira kako posetioci koriste Web stranice. Ako ne želite da koristite prednosti kolačića, možete da ih pomoću jednostavnog postupka u Vašem pretraživaču aktivirate odnosno deaktivirate. Molimo da ovde obratite pažnju na pojedinačne mogućnosti podešavanja Vašeg pretraživača. Mesto na kome će se kolačić memorisati kod korisnika, kontroliše njegov Internet pretraživač. Kolačići su informacije, koje se pri sledećoj Internet poseti vraćaju na server. Možete biti identifikovani samo od strane servera koji je i pre zabeležio informacije o Vama. Schrack postavlja kolačiće samo onda kada su neophodni za funkcije korisnika, odnosno kada olakšavaju kretanje po Web stranicama. Informacije se ne daju na raspolaganje trećim licima, jer se kolačići primenjuju samo za gore navedene svrhe.