SCHRACK Technik online

ISO sertifikati

Upravljanje zaštitom životne sredine: ISO 14001

   Internacionalni standard ISO14001 za zaštitu životne sredine obuhvata širom sveta priznate i formulisane zahteve o odnosu prema životnoj sredini.

   Glavno težište je u permanentnom procesu poboljšavanja kao sredstvu za dostizanje definsanog cilja preduzeća u odnosu preduzeća prema životnoj sredini.

Životna sredina i održavanje

   Naš rad prouzrokuje potrošnju energije i resursa i opterećuje u ma koliko maloj meri vodu, tlo i vazduh oko nas. Da bi se ovi uticaji održavali na minimalnom nivou zacrtali smo sledeće linije našeg dnevnog delovanja.

Zaštita okoline kao odogovornost uprave i pojedinca

   Svaki pretpostavljeni prenosi svojim aktivnim primerom i delovanjem smernice o očuvanju okoline a preko osvešćivanja i motivisanja saradnika kojima je pretpostavljen.

Proizvoditi održivom efikasnošću

   To znači za nas da resurse korisitmo što je štedljivije moguće i nastojimo izbegavati nagomilavanje otpada, emisije gasova i buke kad god je to moguće. Našim novim proizvodima dajemo doprinos izbegavanju korištenja neobnovljivih izvora energije i time redukujemo opterećenje okoline sa CO2.

Otvorenost prema trećim licima

   Otvorenim informacijama o svim temama iz očuvanja okoline izgrađujemo poverenje prema saradnicima, strankama, javnim telima i medijima.

Pridržavanje zakonskih propisa

   Držimo se zakonskih propisa kao naših internih minimalnih standarda. Gde god je to moguće nastojimo da ostvarimo više od zakonom traženog.

Stalno poboljšanje

   U okviru naših proizvodnih mogućnosti težimo stalnom poboljšavanju, kako u očuvanju okoline tako i u svim ostalim područjima delovanja, u težnji smanjenja našeg uticaja na opterećenje okoline.

Ocenjivanje delovanja i naših aktivnosti prema okolini

   Određujemo i ocenjuemo trenutni i budući uticaj svakog našeg delovanja ili poduhvata i to u uticaju na vodu, tlo i vazduh.

Predbriga

   Kako bi se u slučaju nezgode smanjio mogući štetni uticaj na okolinu razradili smo mere kojima osiguravamo brze i odgovarajuće reakcije svih uključenih i odgovarajućih osoba.

Upravljanje kvalitetom ISO 9001

   Zadatak koji smo dobijanjem ovog certifikata preuzeli je pridržavanje dokumentovanih procesa i njihovo permanentno razvijanje.

   Postoji osam područja kvaliteta o kojima se brinemo:

Orijentacija prema strankama

  • Odgovornost za vođenje

  • Uključenje dodeljenih osoba

  • Procesom orijentisano delovanje

  • Sistemski orjentisano delovanje upravljanja

  • Permanento poboljšavanje

  • Delovanje orijentisano na rešavanje predmeta

  • Razvoj odnosa s dobavljačima na obostranu korist

Schrack Technik - Zaštita životne sredine