SCHRACK Technik online

Šećerana u Pećincima

   Prilikom izrade razvodnih i upravljačkih ormana kompanija ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA koristi opremu poznatih svetskih proizvođača. Za realizaciju projekta ODŠEĆERAVANJE MELASE za kompaniju SUNOKO u Pećincima, korišćena je oprema kompanije SCHRACK TECHNIK.

   Za ormane glavnog razvoda u trafo stanici 1x2MW na 400V i 1x3,15MW na 690V korišćeni su vazdušni prekidači tipa MO 3200A za nominalni napon 690VAC, a za izvode su korišćeni prekidači tipa MO 2000A MC4 1600A, MC4 1250A, MC3 400A, MC2 250A... Kao merni instrumenti za praćenje napona i struja su korišćeni NA96 za 400VAC, a za razvod 690 VAC je korišćen NA96 + .

   U proizvodnom pogonu za odšećeravanje melase izrađeni su ormani za upravljanje proizvodnim procesom gde je korišćena sklopna i zaštitna tehnika proizvodjača SCHRACK TECHNIK.

   Korišćeni su razvodni ormani tipa AS 2000x800x500mm (VŠD), IP56, RAL7035, Serijski orman, dvokrilni, 2000x1200x500mm (VŠD), IP55, RAL7035, serijski orman, 1 vrata, 2000x1000x500mm (VŠD), IP56, RAL7035.

   Korišćena je sklopna tehnika tipa LSD za motore snage do 75kW, a zaštitna oprema tipa BES za motore do 55kW. Za veće motore korišćeni su prekidači tipa MC2.

   Za ormane je korišćen 60mm sabirnički sistem sa Double-T šinama za struju 1250A u dužini od 42m i 1600A u dužini od 36m, pri tome je i ostala oprema bila dimenzionisana za 60mm sabirnički sistem.

   Zbog velikog broja snažnih frekventnih regulatora ugrađeni su ventilatori za prinudno hlađenje tipa IUKNF7523A koji sa velikim protokom vazduha brzo smanjuju temperaturu u ormanu, a time štite opremu u ormanima.

   Za razvod pomoćnog napajanja korišćeni su automatski osigurači tipa BM, za struje 6, 10, 16, 20, 25A.

Galerija