SCHRACK Technik online

Stanice za punjenje električnih automobila -Aqua park u Vrnjačkoj Banji

Kupac i investitor: Alex Engineering&Construction

Objekat:                 Aqua park RAJ - Vrnjačka Banja

Tip punjača:          i-CHARGE CION Tip 2., 11-22kW, RCMU (šifra artikla: EMCION22C-) sa softverskim paketom za 6 punjača.

 

Punjači električnih automobila su povezani Modbus RTU protokolom, sa desktop računarom, sa koga je omogućeno upravljanje punjačima i praćenje svih njihovih parametra posredstvom aplikacije razvijene u kompaniji Schrack Technik Srbija.

Aplikacija omogućava automatsko uključenje svakog punjača/stanice u određeno vreme, kao i dinamičko ograničenje električne snage jednog ili više punjača.

Napominjemo da je aplikacija za kupce besplatna i jednostavna za instalaciju i korišćenje.