SCHRACK Technik online

FIAT - Kragujevac

Schrack Technik i Fiat

   Saradnja sa Danskom firmom Logstrup i uvođenje visokokvalitetnih tipski testiranih (prema IEC 60439-1 standardu) rasklopnih blokova na domaće tržište, rezultiralo je ugovaranjem isporuke opreme i materijala za potrebe našeg dugogodišnjeg partnera Energotehnike Južne Bačke iz Novog Sada.

   Firma Energotehnika Južna Bačka je nosilac  Ugovora za isporuku opreme i materijala za transformatorske stanice TSM, TSS i TSG, 20/0,4 kV, 2x2 MVA za potrebe novog proizvodnog pogona firme "Fiat automobili - Srbija" u Kragujevcu.

   Naš obim isporuke kao isporučioca NN opreme je definisan Ugovorom visoke vrednosti sa našim partnerom i predmet isporuke su oprema i materijal za sledeće rasklopne blokove:

TS

Opis

TS TSM

LV 230-400V Normal Process Switchboard,
tipski testiran blok prema IEC 60439-1,
forma separacije opreme 4b,
glavni sabirnički sistem nazivne struje 3750A ,
14 polja, pristup kablovima sa zadnje strane,
10.130mm dužina bloka

LV 230-400V Emergency Energy Switchboard,
tipski testiran blok prema IEC 60439-1,
forma separacije opreme 3b,
4 polja, pristup kablovima sa zadnje strane

TS TSG

LV 230-400V Normal Process Switchboard,
tipski testiran blok prema IEC 60439-1,
forma separacije opreme 4b,
glavni sabirnički sistem nazivne struje 3750A ,
7 polja, pristup kablovima sa zadnje strane, 4.730mm dužine

TS TSS

LV 230-400V Normal Process Switchboard,
tipski testiran blok prema IEC 60439-1,
forma separacije opreme 4b,
glavni sabirnički sistem nazivne struje 3750A ,
14 polja, pristup kablovima sa zadnje strane, 10.810mm dužine

LV 230-400V Emergency Energy Switchboard,
tipski testiran blok prema IEC 60439-1,
forma separacije 3b, 3 polja,
pristup kablovima sa zadnje strane

TS TSS, TSG, TSM

Kompenzacija reaktivne energije PFC switchboard,
800kVAr,
glavni sabirnički sistem nazivne struje 1600A,
3 polja– 5 kom.

Ormar sigurnosnog osvetljenja / Safety lighting switchboard

Ormar 48V DC / 48V DC switchboard

Ormar 400V AC / 400V AC switchboard

 

40.000 m optičkog kabla, 62.5/125um, 4 fibres

 

Osvetljenje TS

 

UPS uređaji, ≥100kVA ukupno

Neki od indikativnih podataka su: 

  •       25.670mm tipski testiranih rasklopnih blokova sa formom separacije opreme 4B
  •       30 tona je težina svih rasklopnih blokova
  •    4000kVAr ukupno u 5 rasklopnih blokova, kompenzacija reaktivne energije, sistem sa prigušnicama za suzbijanje višuh harmonika i prigušnicama za brzo pražnjenje

Izrada rasklopnih blokova je u toku u radionici Energotehnike Južna Bačka.

Fiat fabrika - Schrack razvodni ormani