SCHRACK Technik online

Potreban vam je centralni nadzor preko 20 svetiljki za hitne slučajeve u zgradi (npr. hotel)? To je lako izvodljivo - sa WirelessControl Professional serijom kompanije Schrack Technik.

Prednosti i karakteristike

 • Automatsko organizovanje radio sistema za laku instalaciju
 • Garantovani domet prenosa do 30 m unutar zgrada (plastične svetiljke)
 • Nadgledanje 250 svetiljki, proširivo do 1000 po sistemu
 • Centralno praćenje i slanje mejlova
 • Preklapanje svetiljki na nacrtima zgrada u kontrolnom centru
 • Integrisana funkcija tajmera
 • Usklađenost sa OVE E 8101, OVE R12-2, OVE E 8002, TRVB E 102

Pregled proizvoda

 

 

Video WirelessControl Professional

Dodatne informacije o artiklima

 • Frekvencija 868 MHz - sa rezultujućim velikim dometom i ne ometa WIFI
 • Za ugradnju svetiljki potrebno je samo standardno mrežno napajanje od 230 V AC. Naknadna organizacija radio sistema za praćenje i kontrolu svetlosti praktično se brine sama za sebe.
 • Optimalno pogodno za postojeće  i zaštićene objekte - složena ugradnja vatrootpornih E30 kablova u požarne odeljke se u većini slučajeva može izostaviti.
 • Fleksibilan u proširenju - nove svetiljke se mogu lako dodati kasnije u bilo kom trenutku.
 • Niska izloženost zračenju: efektivna radio snaga manja od hiljaditim dela WIFI-ja.
 • Nema vidljivih antena na svetiljkama
 • Dnevni/nedeljni log testova rada u kontrolnom centru
 • Reprogramiranje uključivanaj svetiljki iz trajnog u neodržavani režim pomoću softvera