SCHRACK Technik online

Odvodnici struje groma i prenapona postavljaju se kao pouzdana zaštita od prenapona koji se javljaju usled direktnih i indirektnih udara groma. Za bezbedno odvođenje ovih struja u zemlju i za izjednačavanje potencijala koristi se odgovarajući materijal za uzemljenje.

 

Prednosti i karakteristike

  • Odvodnici prenapona (T1+2) 25kA
  • Odvodnici prenapona (T1+2) 12.5kA
  • Odvodnici prenapona (T2) 15kA i 20kA
  • Fina prenaponska zaštita (T3) energetskih linija
  • Fina prenaponska zaštita (T3) data i upravljačkih linija
  • Fina prenaponska zaštita (T3) koaksijalnih kablova
  • Odvodnici prenapona (T1+2) 12.5kA za zaštitu fotonaponskih sistema
  • Odvodnici prenapona (T2) 20kA za zaštitu fotonaponskih sistema
  • Materijal za uzemljenje i za gromobrane

Pregled proizvoda

Koristan alat dostupan svima

Detalji

Standardi: IEC61643-11, EN61643-11, EN50539-11:2013+A1:2014, EN50164-2

 

Koristan alat dostupan svima

Koristan alat dostupan svima

Zaštita od udara groma: Brza i tačna konfiguracija

 

Schrack Protect vam pomaže da sa lakoćom konfigurišete unutrašnju zaštitu od prenapona i osigurava da ista bude u skladu sa važećim standardima prema EN 62305. Ne samo da ćete dobiti kompletnu listu potrebnih delova, možete istovremeno da generišete kompletnu dokumentaciju i odmah naručite sve artikle.

 

Više o Schrack Protect-u