SCHRACK Technik online

Kontrolni i prekidački elementi za montažu na šinu uključuju daljinske sklopke/impulsne sklopke, stepenišne automate, vremenske relee, relee i kontaktore za montažu na šinu, kontrolne relee, mrežnu zaštitu i zaštitu za opremu, signale za kontrolu i prikaz, transformatore za zvono, transformatore za montažu na šinu, elemente za kontrolu žaluzina i dimere za montažu na šinu. Najvažniji elementi u niskonaponskoj napojnoj liniji su zaštitni elementi, kao što su minijaturni automatski prekidači (MCB), diferencijalne (FID) sklopke (RCD), i kombinovani uređaji (MCB/RCD ili RCBO). Naravno, pribor i sabirnice za automate su važne komponente da bi smo bili u mogućnosti da uspostavimo efikasnu i sigurnu distribuciju energije. U najmodernijim instalacijama, kontrolni i prekidački uređaji su ključni radni elementi u gotovo svakom razvodnom ormanu.

Prednosti i karakteristike

  • Daljinski prekidači sa različitim radnim naponima
  • Prekidači za stepenišno osvetljenje sa vremenskim odlaganjem, sa ili bez prethodnog upozorenja
  • Analogni i digitalni tajmeri
  • Kontrole za svetlo i roletne
  • Transformatori zvona kao i transformatori montirani na šinu sa sigurnosnim isključenjem

Pregled proizvoda

 

 

Koristan alat dostupan svima

Lako i pouzdano planiranje i projektovanje razvodnih ormana: Schrack Design pomaže u planiranju i isporučuje potrebnpotrebnu dokumentaciju

 

Preuzmite Schrack Design aplikaciju

Koristan alat dostupan svima

Schrack Design - podrška za Vaš svakodnevni rad

Dodatni detalji proizvoda

  • Robusne daljinske sklopke i impulsne sklopke

  • Posebno tihi automati za stepenišno svetlo

  • Sigurnosni transformatori, transformatori za zvonce i mrežni adapteri u izvedbi za montažu na šinu

  • Relei za montažu na šinu sa višestrukim opsegom napona

  • Dimeri za montažu na šinu i takođe za LED