SCHRACK Technik online

Najvažniji elementi na niskonaponskoj strani distribucije energije su zaštitni uređaji, kao što su minijaturni  (automatski) prekidači (MCB), diferencijalne (ili FID) sklopke (RCD), i kombinovani uređaji MCB/RCD (RCBO). Naravno, odgovarajući pribor i sabirnice za automatske prekidače su važne komponente u cilju da se ostvari efikasna i sigurna distribucija energije.

 

Proizvodi u Internet prodavnici

Prednosti i karakteristike

  • Teretna sklopka sa izolacionom funkcijom
  • Teretna sklopka za kontinualan rad
  • Visoka otpornost na habanje kontakata
  • Dodatni pribor za sklopke za isključenje
  • Dostupan pribor za zaključavanje

Pregled proizvoda

 

 

Koristan alat dostupan svima

Lako i pouzdano planiranje razvodnih ormana: Schrack Design pomaže u planiranju i kreira svu potrebnu propratnu dokumentaciju.

 

Preuzmite Schrack Design aplikaciju ormah

Koristan alat dostupan svima

Schrack Design - podrška za vaš svakodnevni rad

Dodatne informacije o proizvodima

  • Indikator položaja kontakata
  • Dvostruke čeljusne stezaljke (obostrano)
  • Glavna sklopka sa funkcijom izolatora
  • Do 125 A
  • Primena i kod uklapanja elektromotora i visokoinduktivnih tereta