SCHRACK Technik online

Schrack technik nudi širok spektar proizvoda u oblasti glavnih prekidača, prekidača za hitno zaustavljanje i popravke. Naši prekidači, rastavljači, glavni prekidači i prekidači za popravku ispunjavaju sve zahteve savremene instalacije.

Prednosti i karakteristike

  • ON/OFF prekidači
  • Visoka kratkospojna moć
  • Zaštita mašina i uređaja za vreme servisa i održavanja.
  • Zaštita kod dužih ispada napajanja ili nekorišćenja
  • Sigurno odvajanje
  • U skladu sa važećim standardima

Pregled proizvoda