SCHRACK Technik online

Tehnologija optičkog kabliranja za najveće zahteve u računskim centrima ili mrežnim okosnicama po normiranim kategorijama OM1, OM2, OM3, OM4 i OS2. Tehnologija spajanja ili predkonektovanje prema Vašim upitima.

Prednosti i karakteristike

  • Multimodni i singlmodni
  • OM2, OM3, OM4 i OS2
  • Univerzalni kablovi idealni za mrežna kabliranja
  • Dostupni kablovi za spajanje ili predkonektovani kablovi
  • CPR klase do B2ca prema EN50575
  • Bez halogena

Pregled proizvoda