Download centar

Na ovoj stranici možete preuzeti sve Schrack fajlove koji Vam mogu biti od koristi u Vašim dnevnim poslovima. Budite slobodni da nam dostavite zahtev za isporuku kataloga popunjavanjem dole navedene forme.

Schrack Technik Downloadcentar

Slobodno se poslužite našom bazom znanja: Katalozima, tehničkim podacima i uputstvima za korišćenje.

Proizvodi

Ovde potražite kataloge i tehničke podatke prema grupama proizvoda i rešenjima.

Natični releji, releji za štampanu ploču, vremenski releji, merni releji i releji za nadzor

Brojači i merači

Prekidači i teretne sklopke

Kontaktori, motorne zaštitne sklopke, termički releji

Grebenasti prekidači, tasteri i signalne svetiljke

Utičnice, detektori kretanja , detektori dima

Sigurnosno osvetljenje

Alati

Alati

SCHRACK CAD

SCHRACK-CAD je dodatak Vašem Auto-CAD-softveru. Biblioteka crteža kojom se upravlja preko menija, sadrži crteže na kojima se vidi izgled naših proizvoda i njihovi simboli. Upotreba neke od navedenih alatki omogućuje izradu ponude iz automatski generisane liste delova. Na ovaj način dobijate najbolju moguću podršku, od izrade ponude do izrade dokumentacije za projekt.

Za više informacija kontaktirajte Vašeg Schrack zastupnika.

NETCALC

Software za celokupnu konfiguraciju distribuiranja energije u jednom sistemu, u opsegu do srednjeg napona. Sa izračunavanjem kratkog spoja i selektivnosti.

Za više informacija kontaktirajte Vašeg Schrack zastupnika.

Naručite svoj katalog online!

  1. Želim da poručim sledeće kataloge: