SCHRACK Technik online

Najvažniji elementi na niskonaponskoj strani distribucije energije su zaštitni uređaji, kao što su minijaturni  (automatski) prekidači (MCB), diferencijalne (ili FID) sklopke (RCD), i kombinovani uređaji MCB/RCD (RCBO). Naravno, odgovarajući pribor i sabirnice za automatske prekidače su važne komponente u cilju da se ostvari efikasna i sigurna distribucija energije.

Prednosti i karakteristike

  • Utičnice sa integrisanom povećanom zaštitom od dodira (IP 2KSC)
  • Utičnice sa uzemljenjem
  • CEE utikači za ugradnju u razvodne table
  • Inline zujalica za 12 V i 230 V AC
  • Mrežni rastavljač za strujna kola

Pregled proizvoda

 

 

Dodatne informacije o proizvodima

  • Utičnice sa povećanom zaštitom od dodira
  • Utičnice sa pinom za uzemljenje (francuski standard)
  • Šuko utičnice i sa LED indikatorom
  • Kompaktan dizajn zujalica za montažu na DIN nosač
  • Mrežni isklopnici za automatsko isključenje strujnog kola kad nema priključenog tereta