SCHRACK Technik online

Zaštita mreže i opreme trenutno isključuje mrežu i opremu iz električne mreže u slučaju kvara na mreži.

 

Zaštita mreže i opreme se koristi za zaštitu komponenti i elektroenergetskog sistema u napajanju CHP jedinica, energije vetra, hidroenergije i fotonaponskih sistema.

 

 

Prednosti i karakteristike

  • Sprečavanje neželjenog unosa
  • Pogodno za srednju i niskonaponsku mrežu
  • Ispunjava standarde brojnih zemalja
  • Može se konfigurisati direktno tokom instalacije
  • Sve komponente u jedinici su dvostruko dizajnirane za povećanu sigurnost

Pregled proizvoda

Dodatni detalji proizvoda

Napajanje širokog opsega sa 24 V DC, 110-240 V AC do 60Hz