SCHRACK Technik online

WirelessControl

Bežični nadzor svetiljki sa sopstvenom baterijom

 

Tehnički podaci

 • Jednostavna instalacija - zahteva samo 230V AC
 • Samoorganizujuće (samoadresirajuće) umrežavanje
 • Razmak između svetiljki maksimalno 30m (prenos signala kroz armirani beton)
 • Standardna Evropska frekvencija od 868 MHz
 • Neosetljivost na WLAN i DECT
 • Maksimalno 200 svetiljki po jednom sistemu
 • Višejezični jednostavni (user-friendly) software
 • Nema vidljivih antena na svetiljkama
 • Moguće je grupisanje svetiljki
 • Stanja sistema i prijave greške putem e-maila
 • Dnevna/nedeljna snimljena stanja sistema
 • Testiranje baterija
 • Repeater za povećanje dometa

WirelessControl video

Nadzor i upravljanje sigurnosnim osvetljenjem

 • Najsavremenija tehnologija

   Sa novim WirelessControl sistemom praćenje i nadzor celog sistema je dečija igra!

 

 • Šta je potrebno?

   Sve što je potrebno je napon od 230V AC. Sistem svetiljki brine sam o sebi.

 

 • Mreža svetiljki

   Svaka WirelessControl svetiljka može komunicirati sa drugim elementima sistema na udaljenosti do 30 metara.

   WirelessControl sistem može sadržati do 200 svetiljki po jednoj centrali. Samoorganizujući - AdHoc do pune funkcionalnosti. WirelessControl svetiljka se automatski spaja na sledeće čvorište mreže sa najjačim signalom. To može biti svetiljka, repeater ili centrala.

 

 • Funkcionalni test

   Osim ručnog testa koji se može pokrenuti u bilo kom trenutku, centrala automatski pokreće dnevni ili nedeljni funkcionalni test i snima rezultate. Poruke o greškama automatski prosljeđuje putem e-maila.

 

 • Olakšava i štedi energiju

   Software za WirelessControl na postojećem Windows operativnom sistemu omogućava unos projekta (tehničkog crteža) objekta na kojem se, radi lakše vizualizacije, može ucrtati raspored svetiljki. Ucrtavanje svetiljki obavlja se po principu "Drag and Drop". Time je olakšan nadzor rada svetiljki i njihovog stanja.

   Dodatno, moguće je centralno uključenje i isključenje svetiljki. Npr. sistem je moguće programirati tako da se isključuje vikendima kada se zgrada ne koristi ili alternativno, prebacivanje iz trajnog rada u pripremni mod. Na taj način WirelessControl štedi energiju uz zadržavanje potpune sigurnosti.