SCHRACK Technik online

Sigurnosna svetiljka DO

Prednosti LED sigurnosne svetiljke serije DO

LED sigurnosna svetiljka DO - prednosti

  • Kompaktne sigurnosne svetiljke elipsastog oblika ERT-LED za osvetljenje evakuacionih puteva prema DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i DIN EN 1838.
  • Prikladna za ugradnu montažu ili sa natičnim mehanizmom za montažu direktno na fluo cevi T5/T8 (natični mehanizam i montažna ploča sadržani u isporuci).
  • Providno kućište omogućava savršeno osvetljenje u bilo kom načinu montaže. Elekrtonski prespojni uređaj u kompletu sa svetiljkom.