SCHRACK Technik online

Sigurnosna svetiljka KB

Sigurnosna svetiljka KB

Sigurnosna svetiljka KB

   Panik i sigurnosno osvetljenje deluje komplikovano i skupo. Naše panik i sigurnosno osvjetljenje sve čine jednostavnim i prihvatljivijim.

   Put evakuacije u objektu mora biti označen i osvetljen da se omogući sigurno napuštanje ugroženog prostora.

   Naša nova svetljika tip KB za koju se može reći da je jedna svjetiljka sa 4 mogućnosti sigurno je rešenje za primenu na putu evakuacije

   Elegantno modularno plastično kućiste svetiljke KB izrađeno je u skladu sa normama DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i EN1838, i omogućava sigurno označavanje i osvetljavanje puta evakuacije.

  • Kombinacija panik /sigurnosne svetljike sa ERT–LED
  • Jedno kućište sa 3 daljine raspoznavanja  14, 22 i 30m
  • Jednostavna montaža piktograma (jednostrano ili obostrano) utičnom tehnikom
  • Jednostavno pretvaranje iz panik u sigurnosno osvetljenje
  • Moguća ugradnja na zid, plafon, u plafon i na visilice
  • Stepen zaštite/ kategorija: IP65/II
  • Snaga ERT-LED  (5x1W ERT-LED)
  • 300 lumena
  • Kućište boje RAL 9003