SCHRACK Technik online
  • Sigurnosne svetiljke

    Sigurnosno osvetljenje namenjeno je sigurnom napuštanju/evakuaciji objekta ili njenog ugroženog dela, sprečavanju panike kao i obavljanju radnih postupaka sa ciljem otklanjanja mogućih nesreća.

Sigurnosno osvetljenje namenjeno je sigurnom napuštanju/evakuaciji objekta ili njenog ugroženog dela, sprečavanju panike kao i obavljanju radnih postupaka sa ciljem otklanjanja mogućih nesreća.

Osvetljenje evakuacijskog puta omogućava siguran izlaz iz  ugroženog dela po evakuacionom putu i uočavanje sigurnosnih oznaka kao i vatrogasnih uređaja i opreme. Evakuacioni put mora biti označen i osvetljen sigurnosnim osvetljenjem - svetiljkama za označavanje smera evakuacije. Svetiljke imaju piktogram (putokaz). Svetiljke za označavanje smera evakuacije rade u trajnom modu (stalno svetle - i kad ima i kada nestane mrežnog napona). Evakuacioni put (pod)  osvetljava se sigurnosnim svetiljkama. Sigurnosne svetiljke rade u stand-by modu - svetle samo pri nestanku mrežnog napona.

Protivpanično osvetljenje sprečava paniku i omogućava dolazak do mesta odakle se može uočiti evakuacioni put. Postavlja se ako evakuacioni put nije odmah uočljiv, posebno gde se okuplja više osoba i uvek u  prostorima većim od 60m2.

Svetiljke sa piktogramom

Za označavanje evakuacionog puta

Svetiljke bez piktograma

Za osvetljavanje evakuacionog puta

Kombinovane svetiljke

Za označavanje i osvetljavanje evakuacionog puta

LED Design K2
LED Design K2

Pogodna za zidnu ili plafonsku montažu sa jednostranim ili dvostranim usmeravanjem. Mogućnost odabira: trajni ili stand by mo

LED Design K3
LED Design K3

Pogodna za zidnu ili plafonsku montažu sa jednostranim ili dvostranim usmeravanjem. Otvor za svetlost na dnu svetiljke...

LED Design K4
LED Design K4

Pogodna za zidnu ili plafonsku montažu sa jednostranim ili dvostranim usmeravanjem. Mogućnost zakretanja ploče za 90°...

LED Design K5
LED Design K5

Pogodna za zidnu ili plafonsku montažu. Mogućnost odabira: trajni ili stand by mod.

LED Design KT
LED Design KT

Prikladna za zidnu ili plafonsku montažu. Opcija: zidni nosač NLAWM001. Autonomija 3h. Set piktograma u skladu sa ISO 7010

LED Design S1
LED Design S1

Aluminijska LED sigurnosna svetiljka. Pogodna za zidnu ili plafonsku montažu. Trajni ili stand by mod rada...

LED Design EXIT
LED Design EXIT

Protiveksplozivna svetiljka sa pravcem kretanja Dizajn EXIT u skladu je sa zahtevima ATEX direktive 2014/34/EU...

Pribor za sigurnosne svetiljke
Pribor za sigurnosne svetiljke

Dodatni pribor za montažu i zaštitu panik svetiljki. Kvalitet prati kvalitet samih proizvoda...