SCHRACK Technik online
 • Telekomunikacijski ormani za stanove - SCHRACK 4 HOME

Savršen start za multimedijalnu instalaciju u Vašem domu!

   Savršen start za multimedijalnu instalaciju u Vašem domu!

   Posvećeni željama naših kupcima, donosimo Vam rešenje za telekomunikacijski sistem u Vašem domu. U ponudi se nalaze tri verzije telekomunikacijskih ormara sa kapacitetom od 8 do 44 modula:

 • RJ-45 moduli
 • fiber optički moduli
 • koaksijalni moduli

Schrack 4 Home prednosti:

 • lak prelaz sa nazidne na uzidnu varijantu (samo dodavanjem ukrasnog okvira )
 • ušteda prostora ugradnjom optičkih kasete iza montažne ploče
 • dovoljno prostora za ugradnju aktivnih komponenti (wi-fi access point, switch, router, ...)
 • montažna ploča i vrata ormana su izrađeni od pleksiglasa kako bi se obezbedio neometan wi-fi signal
 • dovoljno mesta za električne utičnice za napajanje aktivnih komponenti
 • integracija (serijsko spajanje) telekomunikacijskog ormara sa klasičnim kućnim elektro energetskim ormanom (stanskom tablom), dobijajući time jednu funkcionalnu celinu, odnosno:

Kontrola svih stambenih elektro instalacija na jednom mestu

Elektro energetski orman (stanska tabla) dostupan je u tri verzije:

 1. 22 modula, jednoredna, dimenzija 500x166x110mm
 2. 44 modula, dvoredna, dimenzija 500x333x110mm
 3. 66 modula, troredna, dimenzija 500x500x110mm

   Dizajn obe vrste ormana dozvoljava Vam veoma fleksibilnu montažu na najprikladnijem mestu u stanu.

Fleksibilnost pri montaži

   Njihovo spajanje, pored toga što je veoma jednostavno, moguće je izvršiti sa svake strane ormana: i gore i dole i levo i desno