SCHRACK Technik online
 • Kompaktni ormani KC

  Ormani serije KC imaju široku primenu u građevinarstvu i
  industriji uz široku paletu dodatnog pribora.

Kompaktni slobodnostojeći čelični ormani serije KC poseduju sledeće karakteristike:

 • Materijal: kućište: pocinkovani čelični lim debljine 1,5 mm. Vrata: jednokrilna i dvokrilna: 2 mm, čelični lim
 • Montažna ploča: pocinkovani čelični lim debljine 3 mm. Dvostruko savijen, montiran u kućište, potpuno podesiv po dubini u 25 milimetarskim koracima, sa nosačima za podešavanje dubine ACMPD002
  Kao pomoć pri ubacivanju montažne ploče preporučujemo klizne šine ACCLT300 (za dubinu 300 mm), ACCLT400 (za dubinu 400 mm) i ACCLT500 (za dubinu 500 mm). Klizne šine koje se postavljaju u pod, posle ubacivanja i fiksiranja montažne ploče mogu se skinuti i koristiti za sledeći orman
 • Donje ploče: pocinkovani čelični lim debljine 1 mm podeljen na dva dela.
 • Okvir: savijeni i zavareni otvoreni profil sa rasterom otvora 25 mm prema DIN 43660, uključujući unutrašnje kružne otvore u rasteru
 • Vrata: na kućištu sa jednim vratima, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za otvaranje desnom rukom (= desno vešanje) Vrata za otvaranje levom rukom (= levo vešanje ) se moraju posebno naručiti. Na ormanima sa dvostrukim vratima, šarke se ne mogu menjati Sva vrata su ojačana čeličnim ramom sa otvorima u rasteru 25 mm. Levo Z - krilo je učvršćeno posebno sa unutrašnjim učvršćenjem u tri tačke
 • Brava: šipka sa učvršćenjem u četiri tačke sa ručkom na povlačenje sa podešavanjem opruge i 5 mm DIN mestom za standardan ključ, koji oslobađa ručku. Standardno učvršćenje se može zameniti sa polucilindrom (DIN cilindrom) i ostalim ulošcima iz opsega dodatnog pribora. Dvostruka vrata su projektovana sa levostranim unutrašnjim vođenjem šipke
 • Zadnja ploča: montirana sa M6 toreks zavrtnjima. Zamena sa dodatnim zadnjim vratima je moguća. Za kućište širine 1600 mm zadnji panel je podeljen
 • Krovni panel: demontažan
 • Uzemljenje: svi paneli su uzemljeni kroz prišvršćenje, a i opremljeni su sa posebnim zavrtnjem za uzemljenje
 • Stepen zaštite: jednostruka i dvostruka vrata IP55
 • Otpornost na udarce: IK10
 • Završna obrada: plastifikacija
 • Boja: RAL 7035 (svetlo siva)
 • Isporuka uključuje: ram sa montiranim vratima, zadnju ploču, krov, donju ploču, montažnu ploču sa priborom za učvršćenje na poziciju najbližu zadnjoj ploči i zavrtnje za uzemljenje. Isporučeno na paleti sa istom širinom kao što je orman

Kompaktni ormani KC u Internet prodavnici

Dimenzije jednokrilnih ormana

Dimenzije dvokrilnih ormana

Serijski ormani AC
Serijski ormani AC

Serijski slobodnostojeći ormani serije AC su napravljeni od jedinstvenog profila čeličnog lima. Detaljnije...

Kompaktni ormani KT
Kompaktni ormani KT

Serija kompaktnih ormana KT. Detaljnije...

Serijski ormani AT
Serijski ormani AT

Nova serija serijskih ormana AT. Detaljnije...

Modul 2000 3S - orman za umetnost instalacija
Modul 2000 3S - orman za umetnost instalacija

Modularni uzidni orman od čeličnog lima u trodelnoj verziji. Zbog modularnosti ispunjava sve zahteve koji...

Zidni metalni ormani serije WST
Zidni metalni ormani serije WST

Pogledajte detaljne informcije o ormanima iz serije WST klikom na sliku iznad.