SCHRACK Technik online

Zaštitni prekidači (automatski osigurači)

Zaštitni prekidači (Automatski osigurači)

Sicherungsautomaten

   Zaštitni prekidači ili automatski osigurači su elementi strujnog kola koji zadnjih par decenija zamenjuju rastavne osigurače (EZ, D0...). Njihova namena je zaštita provodnika od nadstuja (struja kratkog spoja i preopterećenja) i to od mesta njihove montaže do potrošača, ali ne i samog potrošača.

   Možemo zaključiti da su oni namerno oslabljeni deo strujnog kola, koji ima funkciju zaštite električne instalacije. Isključenje može biti sa termičkim (bimetal) ili elektromagnetskim  okidanjem.

   Pored gore navedenog, dolaze u nekoliko varijanti, a najzastupljenije su B, C, D i zaštitni prekidači za jednosmerna (DC) strujna kola.

   Važno je napomenuti da Schrack osigurači karakteristike B, C i D u standardnoj verziji serije BM01xxxx-- i BM61xxxx-- osim za nominalni napon 230V AC mogu biti upotrebljavani i u jednosmernim kolima nazivnog napona od 24V DC do 110V DC. Garantovani životni vek im prelazi 8.000 uključenja/isključenja.
   Proizvode se u dve kategorije: sa prekidnom moći 6kA i 10kA (prema IEC/EN 60 898).

Top rešenje

  • Primena u svim niskonaponskim sistemima, kako u stambenim i poslovnim zgradama, tako i u industriji
  • Različite varijante osigurača kao i široka paleta dodatnog pribora (pomoćni kontakti, daljinski isklopnik, podnaponski isklopnik, sabirnice za ožičenje) ispunjavaju sve postavljene zahteve
  • Ugradnja u: stanske ormane, industrijske ormane, upravljačke ormane, merne ormane, u fotonaponskim sistemima i za razne druge primene