SCHRACK Technik online

VARTEC serija

VARTEC ODVODNIK PRENAPONA

   Schrack Vartec serija je odvodnik prenapona tipa T2. Ova serija je ispitana i sertifikovana prema IEC/EN61643. Primena Vartec odvodnika je u svakoj novogradnji, t.j u svakoj značajnijoj rekonstrukciji. Ovi odvodnici su u utičnoj verziji pa je njihove module u svakom trenutku moguće jednostavno zameniti, bez menjanja ožičenja podnožja.

Odvodnici prenapona T2

   Odvodnici prenapona tip T2 neposeduju mogućnost odvođenja struje groma i ne smeju se upotrebljavati kao zaštita od delovanja direktnog udara struje groma. Ovodnici prenapona T2 se koriste kao zaštita od delovanja udaljenih udara struje groma i kao zaštita od sklopnih prenapona, odnosno drugih uzroka prenapona u mreži, jer na konkretnom mestu njihovog postavljanja mogu prema zemlji provesti talas značajno manje energije u poređenju sa energijom koju mogu provesti odvodnici struje groma.

   Odvodnici prenapona se ispituju standardizovanim talasnim oblikom strujnog impulsa 8/20 μs. I ovde veća temena vrednost ispitnog talasa struje znači i veću energiju talasa koju odvodnik prenapona može provesti prema zemlji.

Dimenzije

Tehnički podaci

Šema ožičenja

Šema ožičenja u zavisnosti od mreže

Napomena:

Ponuda u Internet prodavnici

Ostale serije

PROTEC serija
PROTEC serija

Primena PROTEC serije odvodnika je u slučaju da jepotreban nivo zaštite od udara groma klase I i II ( tj.25kA/polu, odnosno 1

COMBTEC serija
COMBTEC serija

Schrack COMBTEC serija je kombinovani odvodnik, dakleu jednom kućištu nalazi se odvodnik struje groma i odvodnik prenapona T1

UAS serija
UAS serija

Schrack UAS serija je proizvodna linija koja se sastoji isključivo od odvodnika mrežnih prenapona (T2)...

DATEC serija
DATEC serija

DATEC seriju predstavljaju odvodnici prenapona tipa T3 za telekomunikacione i signalne linije, poput sabirničkih sistema, upr