SCHRACK Technik online

COMBTEC serija

COMBTEC ODVODNIK STRUJE GROMA I PRENAPONA

Schrack Combtec serija je kombinovani  odvodnik, dakle u jednom kućištu nalazi se odvodnik struje groma i odvodnik prenapona T1+T2.

Ova serija je testirana i sertifikovana prema IEC/EN61643.

Primena ovih odvodnika je u slučaju da je potreban nivo zaštite od udara groma klase III i IV (tj.12,5kA/polu uz talasni oblik 10/350). Combtec serija je tako definisana da za svaki sistem mreže postoji jedan kompaktan uređaj.

Postoji i specijalan pribor za jednostavno povezivanje sa ZUDS-om.

Odvodnici struje groma T1

   Odvodnici struje groma se koriste za zaštitu od delovanja direktnih udara struje groma. Posebnost ovih odvodnika je da je njihova podnosivost struje groma ispitana prema zahtevima za međunarodno standardizovani odvodnik Klase I (prema IEC61643-1).

   Ovi odvodnici se ispituju standardizovanim strujnim impulsom 10/350 μs (ovaj standardizovani oblik strujnog impulsa verno oponaša udar struje groma i po energiji i po naboju i po vremenskom toku). Kada je jednom definisan talasni oblik strujnog impulsa 10/350 μs, onda je još samo odlučujuća temena vrednost tog talas (Iimp). Kako je ranije rečeno, ključne vrednosti u zavisnosti od nivoa prenaponske zaštite su 25 kA i 12,5 kA koje bi odvodnici trebali provesti.

   Primećuje se da odvodnici struje groma mogu provesti strujni talas višestruko više energije nego odvodnici prenapona.

Odvodnici prenapona T2

   Odvodnici prenapona tip T2 neposeduju mogućnost odvođenja struje groma i ne smeju se upotrebljavati kao zaštita od delovanja direktnog udara struje groma. Ovodnici prenapona T2 se koriste kao zaštita od delovanja udaljenih udara struje groma i kao zaštita od sklopnih prenapona, odnosno drugih uzroka prenapona u mreži, jer na konkretnom mestu njihovog postavljanja mogu prema zemlji provesti talas značajno manje energije u poređenju sa energijom koju mogu provesti odvodnici struje groma.

   Odvodnici prenapona se ispituju standardizovanim talasnim oblikom strujnog impulsa 8/20 μs. I ovde veća temena vrednost ispitnog talasa struje znači i veću energiju talasa koju odvodnik prenapona može provesti prema zemlji.

Poređenje talasnog oblika strujnog talasa za testiranje odvodnika klase I (10/350μs) i klase II (8/20μs)

   Na sledećoj slici je prikaz testnih talasnih oblika za Klasu I (10/350 μs) i za Klasu II (8/20 μs), ali sa istom temenom vrednosti struje. Posmatrajući površinu ispod ove dve krivulje uočava se koliko značajno manju energiju ima talas 8/20 μs.

   Vidi se da odvodnik prenapona, iako možda čak i ima temenu vrednost struje ispitnog talasa istu kao i odvodnik struje groma, ipak ne može podneti nivo energije koji sa sobom donosi direktni udar struje groma!

Serija COMBTEC

Dimenzije

Tehnički podaci

Šema ožičenja

Ponuda na Internet prodavnici

Ostale serije

PROTEC serija
PROTEC serija

Primena PROTEC serije odvodnika je u slučaju da jepotreban nivo zaštite od udara groma klase I i II ( tj.25kA/polu, odnosno 1

VARTEC serija
VARTEC serija

Primena VARTEC serije odvodnika je u svakoj novogradnji, odnosno u svakoj značajnijoj rekonstrukciji.Klasa ovih odvodnika je

UAS serija
UAS serija

Schrack UAS serija je proizvodna linija koja se sastoji isključivo od odvodnika mrežnih prenapona (T2)...

DATEC serija
DATEC serija

DATEC seriju predstavljaju odvodnici prenapona tipa T3 za telekomunikacione i signalne linije, poput sabirničkih sistema, upr