SCHRACK Technik online

Uklopni satovi i luksomati

Uklopni satovi i luksomati serije BZT

   U ponudi imamo potpuno novu seriju uklopnih satova i svetlosnih sklopki (luksomata) u analognoj i digitalnoj verziji.

  • Analogni satovi izvedeni kao dnevni uklopni satovi sa i bez rezervnog napajanja.
  • Digitalni uklopni satovi u nedeljnoj i godišnjoj varijanti.
    Svi digitalni uklopni satovi poseduju i rezervno napajanje koje osigurava nesmetan rad u trenucima ispada mreže i nestanka osnovnog napajanja.

   Za godišnje digitalne uklopne satove, kao opciju pripremili smo i dodatnu opremu i pribor kao što je RC-GNSS (BZT27931--) antena za automatsko podešavanje tačnog vremena, datuma, vremena izlaska/zalaska sunca...

   Priključkom DCF odnosno GPS antene uklopni sat može se automatski sinhronizovati preko DCF - odnosno GPS - vremenskog signala. Vremenska zona može se individualno namestiti. Kod ispravnog prijema sinkhonizacija sledi automatski nakon nekoliko minuta. Kod prijema GPS - podataka dodatno se u uklopni sat preuzimaju GPS - koordinate.

   Kao posebnu prednost nove BZT serije godišnjih digitalnih uklopnih satova izdvajamo memorijsku karticu OBELISK.
   Korišćenjem ove kartice parametriranje sata može se odraditi na računaru u udobnosti svoje kancelarije ili doma. Memorijsku karticu zatim umetnuti u, za to predviđeno mesto na uklopnom satu i  parametrirane podatke snimiti u uklopni sat.

   Istu, parametriranu, memorijsku karticu moguće je koristiti za više uklopnih satova što nam uveliko štedi vreme pri puštanju u pogon.

  • Astro funkcija (kod BZT18D011A) omogućava da odabirom između ponuđenih zemalja odnosno gradova uklopni sat automatski namešta vremensku zonu i vreme izlaska/zalaska sunca. Posebno je primenljiva kod upravljanja javnom rasvetom ali i u mnogim drugim zahtevima

Luksomati (foreli)

Kod svetlosnih sklopki Schrack u ponudi ima tri varijante:

  • Za ugradnju na zid sa integrisanim senzorom osvetljenja - BZT27A011-
  • Za ugradnju u razdelnik sa spoljašnjim senzorom - BZT17A011-

  • Digitalna sklopka sa integrisanim uklopnim satom i spoljašnjim senzorom - BZT17D011-