SCHRACK Technik online
  • Releji za nadzor faza

    Redosled faza, nesimetrija i ispad: O tome ne morate brinuti sa relejima za nadzor faza kompanije Schrack Technik.
Releji za nadzor struje
Releji za nadzor struje

Kvalitet je najbitniji. Releji za nadzor struje kompanije Schrack Technik zaslužno su na liderskoj poziciji na tržištu.

Print releji
Print releji

Schrack print releji su napravljeni od materijala lakog za lemljenje.

Vremenski releji
Vremenski releji

Uključenje ili isključenje nakon vremenskog kašnjenja sa Schrack Technik vremenskim relejima

Merni releji / Releji nadzora
Merni releji / Releji nadzora

Optimalna zaštita Vašeg sistema sa mernim relejima i relejima nadzora kompanije Schrack Technik

Releji za nadzor napona
Releji za nadzor napona

Releji za nadzor napona kompanije Schrack Technik hrabro će braniti Vaš sistem od naponskog preopterećenja i pada napona.

   Svaki trofazni sistem potrebno je da bude praćen pomoću releja za nadzor faza kompanije Schrack Technik. Releji za nadzor faza nadziru Vaš sistem i čuvaju ga od promene redosleda faza, ispada faze i nesimetrije, dok su neki rešeni sa podesivom nesimertijom i opciono sa N provodnikom.

   Najčešći problem u trofaznom sistemu je neravnomerna raspoređenost opterećenja. Ukoliko jedna od faza potpuno iskoči, ceo sistem je pod rizikom da bude oštećen (jer promena redosleda faza utiče i na smer rotacije motora). Serija 5 releja za nadzor faza kompanije Schrack Technik detektuje navedeni problem u ranom stadijumu i štiti sistem pre nego što se bilo kakva šteta napravi.

   Nadzor redosleda faza: Dok god su sve faze ispravne, relej ostaje otvoren. Ukoliko detektuje grešku, momentalno se aktivira.

   Nadzor nesimetrije faza: Ukoliko se dostignu podešeni nivoi nesimetrije faza, relej se aktivira.

   Nadzor ispada faza: Ukoliko jedna od faza u potpunosti ispadne, relej se momentalno zatvara kako bi sprečio ozbiljnije oštećenje sistema.

   UR6U3052

  • Nadzor redosleda faza i ispada faza
  • Detektuje oštećen nulti provodnik

   Koristi se za:

  • Zaštitu od ispada faza -  u aparatima za zavarivanje kontrolisanim tiristorima
  • Nadzor redosleda faza
  • Nadzor nesimetrije faza