SCHRACK Technik online
  • Merni releji / Releji nadzora

    Vrhunska tehnologija: Rano otkrivanje greške/kvara koje obezbeđuju merni releji i releji nadzora kompanije Schrack Technik pouzdano štiti Vaš sistem.
Releji za nadzor napona
Releji za nadzor napona

Releji za nadzor napona kompanije Schrack Technik hrabro će braniti Vaš sistem od naponskog preopterećenja i pada napona.

Releji za nadzor termistora
Releji za nadzor termistora

Kontrolišite radnu temperaturu pomoću naših releja za nadzor termistora

Releji za nadzor faza
Releji za nadzor faza

Releji za nadzor faza kompanije Schrack Technik su idealni za upotrebu u trofaznim sistemima.

Releji za nadzor struje
Releji za nadzor struje

Kvalitet je najbitniji. Releji za nadzor struje kompanije Schrack Technik zaslužno su na liderskoj poziciji na tržištu.

Vremenski releji
Vremenski releji

Uključenje ili isključenje nakon vremenskog kašnjenja sa Schrack Technik vremenskim relejima

   Prosto je nemoguće održavati električni sistem apsolutno bez greške. Međutim, postoji način da se uticaj grešaka na sistem svede na minimum koliko god je to moguće, grešaka koje u najgorem slučaju mogu dovesti do kompletnog otkaza sistema. Kako bi sprečili da do takvih grešaka dođe, veoma je važno koristiti vrhunske merne releje i releje nadzora, koji konstantno motre na izvesne električne i fizičke vrednosti sistema. U idealnim slučajevima, ukoliko do greške dođe, ovi merni releji i releji nadzora uključuju ili isključuju, ili šalju određeni signal kontrolnoj jedinici kako bi sprečili da dođe do velike štete na sistemu.

   Asortiman proizvoda kompanije Schrack Technik u ovom segmentu savršeno je prilagođen parametrima koje treba da nadgleda. Naša rešenja releja za nadzor napona (Serije 5, Serije 6), podnaponskih releja (Serije 5), releja za nadzor struje (Serije 5, Serije 6), releja za nadzor faza (Serije 5, Serije 6), releja za nadzor termistora (Serije 5, Serije 6), i releja za nadzor nivoa (Serije 5, Serije 6) predstavljaju vrhunsku tehnologiju današnjice i pružaju maksimalnu zaštitu sistema.