SCHRACK Technik online
  • Pomoćni kontaktori

    Pomoćni kontaktori kompanije Schrack Technik predstavljaju savršeno rešenje za uključivanje struje do 6A i čine idealan dodatak Vašim glavnim kontaktorima.

Pooćni kontaktori

    Kontaktori su obično klasifikovani prema opterećenju kontaktora/isklopnika (kontaktori sa visokim kapacitetom isklopa) i pomoćni kontaktori. Dakle, šta je razlika između "običnog" kontaktora i pomoćnog kontaktora?

Pomoćni kontaktori

    Kontaktor opterećenja se obično koristi kao glavni kontaktor. On funkcioniše pod opterećenjima oko 600A/AC1. Pomoćni kontaktori, sa druge strane, su dizajnirani za struje isključenja do 6A. U pomoćne kontaktore može, recimo, svrstati vremenske releje i sugurnosne releje. U suštini, pomoćni kontaktor je običan niskonaponski relej koji je konstruisan kao "regularan" kontaktor i kada se koristi zajedno sa drugim kontaktorom naziva se pomoćnim kontaktorom, kako bi se objasnilo da ne služi za uključivanje i isključivanje pri velikim opterećenjima već ima aktivirajuću/deaktivirajuću ulogu ili funkciju kontrole umesto da uključuje/isključuje kolo struje visokog napona (u prevodu, da kontroliše rad glavnog kontaktora). Dakle, pomoćni kontaktori imaju samo pomoćne kontakte, bez glavnih.

   Schrack Technik u svojoj ponudi ima pomoćne kontakte sa 4 pina; dostupne za elektronsku primenu ili za prekidače visokog kapaciteta.

Primena/upotreba:

  • Kontrola
  • Automatizacija
Vakumski kontaktori – LSD kontaktori
Vakumski kontaktori – LSD kontaktori

Schrack Technik vakumski kontaktori predstavljaju alternativu vazdušnim kontaktorima

Modularni kontaktori
Modularni kontaktori

Automatizujte Vaš proces rada i aktivnostu sa modularnim kontaktorima kompanije Schrack Technik

Kombinovani kontaktori
Kombinovani kontaktori

Fabrički sastavljen kombinovani kontaktor – Spreman za upotrebu pravo iz Schrack-a

Kontaktori
Kontaktori

Precizna i pouzdana motorna kontrola sa Schrack Technik kontaktorima

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš motor sa BE serijom motornih zaštitnih sklopki kompanije Schrack Technik

Bimetalni releji
Bimetalni releji

Zaštitite Vaš motor od oštećenja faze ili preopterećenja.