SCHRACK Technik online

Kompaktni prekidači snage

Prekidači snage serije MC

   Sa prekidačima snage serije MC provereno zadovoljavate sve zahteve koje pred Vas stavljaju moderne tehnologije. Prekidači nude široko područje podešavanja i različite komunikacijske funkcije.

   U rasponu od 15A do 2000A dobijate pouzdanu zaštitu a modularnost ovih uređaja pruža sigurnu distribuciju električne energije.

   Kompaktni prekidači snage mogu se univerzalno primenjivati – od malog instalacijskog razdelnika preko motornog upravljanja ili kombinacijama pokretača motora pa do velikog razdelnika energije sa prekidnom moći do 150kA. Za male raspone snage postoje posebne varijante osetljive na ispad faze za primenu “oko motora”.

   Zahvaljujući visokoj upotrebnoj kategoriji DC-3 ovi prekidači imaju univerzalnu primenu u uslovima jednosmernog napona: od fotonapona preko dopunskih baterija do elektromotora jednosmerne struje u reverzibilnom i impulsnom pogonu. Za mreže jednosmerne struje sa radnim naponom do 750 V i radnim strujama do 500 A prekidači snage MC-A predstavljaju idealnu zaštitu.

   SCHRACK prekidači snage smanjuju troškove, fleksibilni su pri planiranju i jednostavno ih je integrisati u kompletna rešenja.

Komunikacija za nove mogućnosti

   SCHRACK kompaktni prekidači snage sa svojom sposobnošću komunikacije otvaraju nove mogućnosti u distribuciji električne energije i automatizacije. Informacije i dijagnostika mogu biti prikazani na licu mesta ili poslati u nadređene sisteme. Dakle, transparentnost sistema je porasla što skraćuje vreme odziva na eventualno potrebne servisne zahvate u kritičnim stanjima. Na taj način sprečavamo kvarove i izbegavamo skupe zastoje u proizvodnji.

Mnoštvo dodatnog pribora

Ponuda je zaokružena:

  • motornim pogonom za daljinsko pokretanje prekidača
  • daljinskim okidačima
  • podnaponskim okidačima
  • pomoćnim kontaktima
  • zakretnim ručicama
  • FI isklopnim relejima
  • pokrovima za zaštitu od dodira

   Pribor jednostavno nadograditi sa prednje strane. Mesto za ugradnju je isto kod svih veličina. Pomoćni kontakti i signalni uređaji su kontaktni elementi programa komandnih i signalnih uređaja firme SCHRACK. Dostupni su u varijanti sa šrafovskim i utičnim stezaljkama. To skraćuje vreme montaže i smanjuje troškove. Daljinski i podnaponski okidači u kombinaciji sa pomoćnim kontaktima za isključivanje u slučaju nužde ili rasterećenja nude elegantna rešenja za široku primenu. Tehnika priključivanja MC prekidača snage predstavlja fleksibilan odgovor na bilo koji zahtev instalacije. Svejedno da li se radi o bakarnom ili aluminijumskom kablu, bakarnoj traci ili sabirnici – MC nudi odgovarajuće rešenje za bilo koju vrstu priključka. Dodatnim elementima povećava se zaštita od dodira...