SCHRACK Technik online

Sistemi za ožičavanje

Schrack Speed Work sistem za ožičavanje

   Vrlo praktično rešenje koje nudimo instalaterima je sistem kablova na koturu. Na taj način ožičavanje je olakšano i ubrzano a iskorišćenje povećano i do 35%. Upotrebom kabla na koturu nema više uplitanja kablova i gubljenja živaca na raspetljavanje.

 

  • Schrack Speed Work nam omogućava racionalno iskorišćenje kabla do poslednjeg metra. To nam omogućavaju varijabilne kočnice na svakoj osi.
  • Rad postaje brži i efikasniji. Uštedimo i do 35% vremena.
  • Korišćenje postolja omogućava pregledno i sigurno skladištenje.
  • Sa koturovima se kablovi izvlače bez poteškoća i petljanja. Uvlačenje kabla u cev biva brže i lakše nego kod, na primer, kablova pakovanih u kartonskoj kutiji.

Pogledaj u Internet prodavnici

Top rešenje: stalak sa špulnama

   Schrack stalak sa špulnama kablova čini ožičavanje razdelnika sa npr. H05V-K (plavi) i H07V-K (crni) jednostavnijim i efikasnijim. Špulna je pričvršćena na postolje, tako da se ona nalazi na jednoj od osa, a pričvršćena je podloškom i maticom. Na stalak se može montirati do 12 špulni sa kablovima različitih preseka (0,5mm2 do 2,5mm2).


   Varijabilna kočnica nam sprečava nepotrebno odmotavanje kabla. Korišćenje stalka sa špulnama sigurno smanjuje količinu otpada koji se događa zbog rezanja kabla. To smanjenje nekada dostiže čak i do 40% u odnosu na kablove pakovane u kartonskoj kutiji.

Pogledaj u internet prodavnici