SCHRACK Technik online

IBDN LINE

Upoznajte najnapredniji neoklopljeni sistem na tržištu: IBDN LINE!

IBDN LINE Cat.6A – modularni UTP sistem

   IBDN LINE je SCHRACK TECHNIK rešenje za neoklopljene 10-gigabitne primene u ethernet mrežama, a odgovara normi cat.6A EIA/TIA odnosno klasi EA EN 50173.

   Zahvaljujući patentiranim tehnologijama kao što su X-bar, Flex Point PCB i MatriX IDC ovaj sistem značajno eliminiše problem preslušavanja (tzv. alien crosstalk) i ima velike sistemske rezerve.

   Svaka od komponenti prenosnog kanala 10GX sistema je rešenje koje je dizajnirano iz temelja, a odlikuje ih skup testova i sertifikata od strane poznate laboratorije Intertek ETL.

   Ti testovi su potvrdili mogućnost prekoračenja kritične frekvencije za prenos, koja je navedena u normi za klasu 500 MHz, a ta frekvencija iznosi do 625 MHz za svaku komponentu sistema.

   10G skraćenica obično označava komponente koje su namenjene za prenos podatka za 10-gigabitni ethernet. Dodatni "X" u skraćenici 10GX, označava ceo niz ključnih funkcija i konstrukcije ovog sistema:
Komponente premašuju zahteve za kategoriju 6A i premašuju zahteve za 10G prenos podataka.

   Četiri nove tehnologije koje se koriste kako bi se postigla propusnost od 625 MHz:

 • RoundFlex – konstrukcija kabla
  Sistemski kabl se bazira na inovativnoj RoundFlex Design tehnologiji, koja smanjuje vrednosti Alien Crosstalk tzv. „proizvoljnim“ razmakom između kabla (randomizing).
 • MatriX IDC tehnologija
  MatriX IDC tehnologija je patentirana tehnologija IDC kontakata za priključak instalacionog kabla, koja eliminiše problem preslušavanja na bližem kraju između modula.
 • X-Bar matrica za pozicioniranje parica kabla
  X-Bar je konstrukcija (matrica) koja precizno pozicionira svaku UTP paricu koja se spaja na IDC kontakte 10GX modula.
 • FleX point – tehnologija štampane pločice modula
  FleXPoint-PCB (štampana pločica) je patentirana tehnologija gde se kontakti sa štampane pločice u kućištu modula direktno spajaju na kontaktne tačke utikača. Takva trenutna kompenzacija vodi do izvanredno malih vrednosti preslušavanja među paricama do frekvencije od 625 MHz.

Šta čini IBDN LINE 10GX najnaprednijom 10-gigabitnom UTP tehnologijom na tržištu?

   10 GX rešenje se ne bazira samo na poboljšanju ili tjuniranju elemenata, nego na kompletno novoj konstrukciji komponenti kanala za prenos podataka.

   Svaki pojedini parametar se u pristunosti ispituje u specifikovanom području do 500 MHz. Time je 10GX sistem jedan od najnaprednijih 10-gigabitnih ethernet rešenja na današnjem tržištu.