SCHRACK Technik online

Solarna elektrana u Pirotu

Solarna elektrana u Pirotu

   Početkom septembra 2013. godine, u Tehničkoj školi u Pirotu, puštena je u rad solarna elektrana namenjena školskoj upotrebi. Navedena Tehnička škola ima nameru da u nekom bližem periodu otvori odeljenje za osposobljavanje Elektrotehničara obnovljivih izvora energije. Uz pomoć sredstava koje je obezbedila država i u saradnji sa nekim pograničnim mestima iz Bugarske, napravljena je ova solarna elektrana sa pretežno SCHRACK-ovom opremom.

   Sama elektrana je snage 4kW monofaznog napona a od naše opreme korišćeni su paneli snage 255Wp (18 komada), monofazni invertor snage 4 kW, celokupno oslanjanje i setovi za pričvršćivanje panela, fotonaponska prenaponska zaštita, fotonaponski kablovi i konektori, prekidači i osigurači jednosmerne struje koji rade na 1000VDC, zatim FID sklopka na AC strani, prenaponska zaštita i automatski osigurači. Sva oprema je smeštena u nazidnim kutijama IP65 zaštite koje su takođe proizvod Schrack Technik-a. Celokupne radove je izvodila firma iz Niša "Istraživačko razvojni centar Alfatec".

   Paneli su postavljeni na krovu škole a namena elektrane je za sada isključivo školska upotreba.  

Prilog u vestima

Galerija